AOVdokter

Voor overige organisaties

Rondom AOV’s zijn veel organisaties actief en nóg meer partijen hebben er een mening over. Maar dat gebeurt helaas vaak vanuit een beperkte invalshoek. Denk aan de invoering van de ‘verplichte AOV’, het nut van een AOV versus de kosten, medische acceptatie en de mededelingsplicht van de kandidaat-verzekerde. De beste stuurlui blijken soms aan wal te staan.

AOVdokter streeft naar een goede voorlichting en een open discussie op basis van feiten. Ook vindt AOVdokter dat de stem van AOV-adviseurs beter gehoord moet worden in (politieke) besluitvorming.

AOVdokter adviseert schenkkringen over hun dienstverlening aan zelfstandig ondernemers en de spelregels daarbij.

AOVdokter verzorgt maatwerkpresentaties voor boekhouders, accountants en hun klanten over uiteenlopende onderwerpen rondom arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen en het werkelijke risico van uitval.

AOVdokter geeft lezingen en webinars aan (deelnemers van) schenkkringen, crowdsurance en andere ondernemersnetwerken over de ‘verplichte AOV’.

AOVdokter werkte mee aan deze informatiepagina van KVK.

Annemieke geeft regelmatig lezingen, zoals bij het Haags Verzekeringscentrum en op het VVP Event Inkomen.